Werkwijze

Vraaggesprek en onderzoek

Allereerst wordt er op basis van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek de mogelijke oorzaak van uw belemmeringen/klachten in relatie tot uw bewegingsgedrag besproken en bekeken. En of uw bewegingsgedrag bij de dagelijkse bezigheden de pijn zou kunnen veroorzaken.

Hulpvraag vaststellen

Uw hulpvraag staat centraal, er wordt een individueel behandelplan opgesteld dat gericht is op de dagelijkse bewegingen, belemmeringen en beperkingen die u ervaart, zowel tijdens uw werk / ontspanning / hobby’s en sporten.

Aan de slag

Om de behandeling te laten slagen is het een vereiste dat u zich actief inzet.
Met als uiteindelijk doel dat u het geleerde in praktijk gaat toepassen, het bewegingsgedrag en leefpatroon zo veranderd gaat worden dat het dagelijkse functioneren weer optimaal, actief en verantwoord is en u niet in het behandelcircuit terugkeert.

Bij dit proces wordt u gecoacht door ervaren oefentherapeuten. Wij onderhouden tijdens de behandeling, waar nodig contact en overleg met de arts, maar dit gaat altijd in overleg met u.